نقاشی آلاپریما ؟

آلاپریما از کجا به وجود آمده؟

آلاپریما در واقع یک تکنیک در نقاشی هست که اولین بار توسط نقاشان امپرسیونیسم انجام شد

آلاپریما در لغت؟

آلاپریما (allaprima) یک لغت ایتالیایی هست که در معنای لغوی یعنی خیس در خیس

تکنیک آلاپریما؟

روشی هست در نقاشی که با رنگ و روغن اجرا میشود هنرمند درواقع در یک نشست از صفر تا ۱۰۰ اثر را قبل از خشک شدن رنگ به اتمام میرساند

این تکنیک مخصوص اجرای نقاشی مدل زنده میباشد

و مورد توجه جدی آکادمی های هنری قرار گرفته است  آلاپریما بروز ترین و حرفه ای ترین روش آموزش نقاشی میباشد

آلاپریما قدرت و توانایی اجرایی هنرمند را بسیار بالا میبرد

آلاپریما در ایران از چه زمانی مورد نوجه قرار گرفت ؟

در واقع سالهاست هنرمندان ایرانی چه دانسته چه از روی نا آگاهی این تکنیک را اجرا میکنند

اما اولین بار بصورت حرفه ای و جدی این تکنیک توسط مصطفی خانوردی در ایران بصورت جدی معرفی گردید و صحبت های زیادی در این خصوص شد

مصطفی خانوردی این تکنیک را بصورت آکادمیک در استانبول ترکیه زیر نظر استاد دانشگاه سوربن فرانسه بصورت آکادمیک فرا گرفته و به هنرمندان ایرانی آموزش میدهد

توضیحات بیشتر در مورد نقاشی آلاپریما داخل ویدیوهای آپارات